INFORMACE 


Tiskové zprávy (v němčině)

Výstavy

Váš partner

Zaměstnání

Žádost o informace

Downloads (anglicky)

 

PRODUKTY 

ScopeCorder- rychlý osc. zapisovač

Osciloskopy


Zapisovače
  
Hybridní zapisovače
  
Rychlé zapisovače
  
Liniové zapisovače
  
Bezpapírové zapisovače
  
XY-zapisovače


Sběr dat

PC-měřicí technika

Wattmetry

Funkční generátory

Anal. čas. intervalů / Jitter Meter


Laboratorní technika
  
Digitální multimetr
  
Digitální tlakoměry
  
Digitální teploměry
  
Multimedia Display Tester 3298
  
Univerzální čítače
  
Kalibrátory
  
Proudové kleště
  
DC-zdroje


Komunikační měř. technika
  
Digital IQ Signal Generator
  
Wide-band IQ Demodulator
  
Synthesized Vector Signal Generator
  
MPEG2 TS Recorder and Player
  
Bluetooth Protocol Analyzer
  
IEEE1394 Analyzer

© 2007 NBN Elektronik s.r.o.